The FranklinCovey All Access Pass®

Διευρύνετε τις δυνατότητές σας, πετύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και επηρεάστε βιώσιμα την απόδοση των ανθρώπων έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο της FranklinCovey.

Ευέλικτη Πρόσβαση στο Περιεχόμενο, τα Εργαλεία και την Τεχνολογία της FranklinCovey

Συνδυάζουμε δυναμικό περιεχόμενο, μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, μια δυναμική πλατφόρμα αλλαγής συμπεριφοράς και εργαλεία μέτρησης. Όλα αυτά μαζί καθοδηγούν τους ηγέτες και τις ομάδες μέσα από Impact Journeys (Εκπαιδευτικά Ταξίδια) που φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα ξανά και ξανά.

Όταν οι οργανισμοί συνεργάζονται μαζί μας, οι άνθρωποί τους αλλάζουν συμπεριφορά – τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά – με τρόπο που δημιουργεί σημαντικό αντίκτυπο. Μαζί, λύνουν τα πιο πιεστικά προβλήματα του οργανισμού και επιτυγχάνουν καινοτόμα αποτελέσματα.

Το All Access PassTM της FranklinCovey σας βοηθάει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυση στο L&D, παρέχοντας πρόσβαση σε περιεχόμενο και τεχνολογία, καθώς και σε εξειδικευμένα στελέχη που σχεδιάζουν και παρέχουν μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό ενός οργανισμού να αντιμετωπίσει τα πιο πιεστικά ζητήματα του σήμερα και του αύριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της FranklinCovey για να ωφελήσετε τον οργανισμό σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

 • ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Πρόσβαση στο περιεχόμενο της FranklinCovey που διατίθεται με πολλές διαφορετικές μορφές.
 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ: Οργανώστε το περιεχόμενο του FranklinCovey με βάση συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με την επιχείρηση.
 • ΑΞΙΑ: Αυξήστε σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που μπορείτε να προσεγγίσετε με χαμηλότερο κόστος ανά άτομο.

Τι Περιλαμβάνεται;

Έχετε πρόσβαση σε εργαλεία, αξιολογήσεις, βίντεο, ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες και όλα τα προγράμματα της FranklinCovey – τα οποία διατίθενται για υλοποίηση δια ζώσης, ζωντανά μέσω διαδικτύου και On Demand.

Περιεχόμενο

Βοηθήστε τους ηγέτες να αλλάξουν νοοτροπία και συμπεριφορά μέσα από αποδεδειγμένα αποτελεσματικό περιεχόμενο, το οποίο βασίζεται στις διαχρονικές αρχές της ανθρώπινης αποτελεσματικότητας.

Άνθρωποι

Αξιοποιήστε τους εξειδικευμένους συμβούλους της FranklinCovey ή πιστοποιήστε τους δικούς σας εσωτερικούς εκπαιδευτές για να υλοποιήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα στον οργανισμό σας.

Τεχνολογία

Η καινοτόμος τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καταγράφει την πρόοδο και παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να παραμένουν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια για μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς.

Υπηρεσίες

Αξιοποιήστε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες για να προσαρμόσετε τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα ώστε να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Quote PNG

Το All Access Pass®μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων σε προσιτή τιμή. Η ευελιξία που προσφέρει η συνδρομή, μέσα από την επιλογή υλοποίησης των προγραμμάτων on demand, διαδικτυακά και δια ζώσης, διασφαλίζει ότι όλοι οι ηγέτες μας μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και τους χρονικούς περιορισμούς. Το AAP έχει αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα για εμάς.

— Julie Moore, Manager of Career Development, Gainwell Technologies

Συνδρομητικές Επιλογές στο FranklinCovey All Access Pass

Personal Effectiveness Pass

Υποστηρίξτε κάθε άτομο να υιοθετήσει συνήθειες αποτελεσματικότητας και να αναπτύξει τις δεξιότητες ισχύος που θα πάνε μπροστά τον οργανισμό.

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

 • Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων
 • Οι 5 Επιλογές για την Ασύγκριτη Παραγωγικότητα
 • Διαχείριση Έργου για τον Ανεπίσημο Διαχειριστή Έργων
 • Καθοδηγώντας την Πιστότητα των Πελατών
 • Και άλλα

All Access Pass

Αναπτύσσετε εξαιρετικούς ηγέτες που αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους και φέρνουν τους ανθρώπους κοντά για να πετύχουν πρωτοποριακά αποτελέσματα. Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα του Pass Προσωπικής Αποτελεσματικότητας.

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

 • Ηγεσία με την Ταχύτητα της Εμπιστοσύνης
 • Οι 4 Ουσιαστικοί Ρόλοι της Ηγεσίας
 • Οι 6 Καθοριστικές Πρακτικές για την Ηγεσία μιας Ομάδας
 • Και άλλα

All Access Pass Plus

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό πλαίσιο υλοποίησης που κινητοποιεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων για να ανεβάσετε καίριους επιχειρηματικούς δείκτες. Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα του All Access Pass.

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

 • Οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης
 • Καθοδηγώντας την Πιστότητα των Πελατών
 • Τελείως Διαφορετική Πώληση
 • Και άλλα

Ιστορίες των Πελατών μας

ViaWest

Θέτοντας τα Θεμέλια για Ομάδες Υψηλών Επιδόσεων

Η ViaWest χρειαζόταν να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων για να υποστηρίξει το εργατικό δυναμικό σε διάφορα μέρη και να επικεντρωθεί σε ομάδες υψηλής απόδοσης. Διαβάστε πως η ViaWest χρησιμοποιεί το FranklinCovey All Access Pass® για να διευρύνει το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας με σκοπό τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ενίσχυση ομάδων υψηλής απόδοσης.

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός

Επίτευξη Σημαντικών Αποτελεσμάτων για την Κοινωνία που Εξυπηρετούμε

Ένας από τους μεγαλύτερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες είχε μια γενικευμένη αποστολή και πάρα πολλές καλές ιδέες. Για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, χρειαζόταν να επικεντρωθούν και να υλοποιήσουν τις μεγαλύτερες προτεραιότητες.

Orbitz Worldwide

Εκπαίδευση πάνω στην Εργασία Αναπτύσσει τους Μάνατζερ Πρώτης Γραμμής

Οι μάνατζερ πρώτης γραμμής χρειάζονταν πρόσθετες δεξιότητες για να αναπτύξουν τους υφισταμένους τους. Η έρευνα δέσμευσης κατέστησε σαφές ότι οι εργαζόμενοι ήθελαν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης από αυτές που παρείχαν οι προϊστάμενοί τους. Για τη Laura Jones, Διευθύντρια Ανάπτυξης Ταλέντων στην Orbitz, αυτό σηματοδοτούσε ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων.

The Christ Hospital Health Network

Micro-Learning για την Ανάπτυξη Ηγεσίας σε Ευρεία Κλίμακα

Το TCHHN ανέπτυξε ένα πλαίσιο ηγετικών δεξιοτήτων για να συγκεκριμενοποιήσει τι σημαίνει ‘σπουδαίο’ σήμερα και στο μέλλον. Μόλις δημιουργήθηκε αυτός ο νέος χάρτης ηγεσίας, έγινε προτεραιότητα η παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε ένα ευρύ φάσμα ηγετών σε ένα πολύπλοκο δίκτυο.

24

γλώσσες υποστηρίζονται στο All Access Pass

$200εκ ++

επενδύθηκαν σε έρευνα, περιεχόμενο και ανάπτυξη της τεχνολογίας

35+

Χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες χιλιάδες συνεργασίες

Δωρεάν Οδηγός

Help Your Team Thrive in the Age of Remote Work

Learn how to keep team members engaged from anywhere with these 8 tips to boost engagement, collaboration, and morale.

Δωρεάν Webcast

All Access Passholder Portal Overview

Already have an All Access Pass? Join a 1-hour live webcast to learn how the Portal can help you achieve your L&D goals.

Πως να Φέρετε το Περιεχόμενο της FranklinCovey στον Οργανισμό σας

Live-Online

Dynamic education and development, available online from any location.

Ζωντανά σε Αίθουσα

Expert education and development delivered face-to-face.

On Demand

Περιεχόμενο που διατίθεται στους ανθρώπους σας όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Αυξήστε τις Στιγμές του Ηγέτη Πολλαπλασιαστή

 • 01 Excelerators

  Ο Αντίκτυπος του Ηγέτη Πολλαπλασιαστή

  Οι καλύτεροι ηγέτες ενεργοποιούν τα ταλέντα όλων των ανθρώπων. Μπορείτε να μάθετε πως να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας και να δημιουργήσετε ένα Πολλαπλασιαστικό Αντίκτυπο που θα ενισχύσει την ευφυΐα και τις ικανότητες των μελών της ομάδας σας.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 02 Microlearning

  Ποια είναι τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι μπορεί να Περιορίζετε Ακούσια τους άλλους;

  Κάποια από τα δυνατά σημεία που έχετε όταν λειτουργείτε ατομικά μπορεί να περιορίζουν την ευφυΐα των άλλων. Χρησιμοποιήστε αυτή την αξιολόγηση για να αναγνωρίσετε τις συμπεριφορές που μπορεί να καταπιέζουν την ανάπτυξη των άλλων.

  Διάρκεια: 5 λεπτά

 • 03 Live-Online

  Πολλαπλασιαστές: Πως οι Καλύτεροι Ηγέτες Ενεργοποιούν την Ευφυία όλων των Ανθρώπων

  Οι καλύτεροι ηγέτες είναι Πολλαπλασιαστές που αναδεικνύουν την ευφυΐα των άλλων. Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Πολλαπλασιαστής και να έχετε καλύτερη απόδοση, εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τις ικανότητες των ανθρώπων γύρω σας.

  Διάρκεια: 1 ημέρα

 • 04 InSights

  Βελτιώσου: Μίλα Λιγότερο, Άκου Περισσότερο

  Όταν ακούμε πραγματικά τον άλλο δείχνει ότι νοιαζόμαστε. Ακούτε τους άλλους μόνο με την πρόθεση να απαντήσετε;

  Διάρκεια: 5 λεπτά

 • 05 Exclerators

  Αναπτύξτε Κοινό Όραμα και Στρατηγική

  Κάθε εξαιρετικός ηγέτης χρειάζεται να επικοινωνεί το όραμά του με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τους άλλους να τον βοηθήσουν να το πραγματοποιήσει.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

Webcast Icon

Παρακολουθήστε Επόμενα Webcast

Δείτε τη συλλογή των δωρεάν διαδικτυακά Webcast που παρουσιάζονται από ειδικούς παγκόσμιας κλάσης. Θα μάθετε πως να διαχειριστείτε καίριες επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας προκειμένου να πετύχετε πρωτοποριακά αποτελέσματα.

Μάθετε Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας. Ζητήστε ένα Demo

Newsletter(Required)