Ηγεσία στις Πωλήσεις

Βοηθά τις ομάδες να εφαρμόσουν μια συστηματική προσέγγιση για την αναζήτηση νέων πελατών.

Αναπτύξτε Ηγετικά Στελέχη στις Πωλήσεις που Επιτυγχάνουν Διαρκή Αποτελέσματα

Οι ομάδες πωλήσεων χρειάζονται ένα ιδιαίτερο είδος ηγεσίας που υπερβαίνει τη διαχείριση, ώστε να δημιουργείται και να υποστηρίζεται η στρατηγική, η κουλτούρα στο χώρο εργασίας και τα έσοδα. Αυτοί οι ηγέτες εκπαιδεύουν τις ομάδες τους στο πως να συνδέονται ουσιαστικά με τους πελάτες και να αναπτύσσουν σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Ανεβάζουν υψηλά τον πήχη της δικής τους απόδοσης, αλλά και όσων είναι γύρω τους. Εξασφαλίζουν την ‘συν-αντίληψη’ και προχωρούν απόλυτα επικεντρωμένοι στον στόχο. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Οι ηγέτες των τμημάτων πωλήσεων όλων των ειδικοτήτων μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν ακόμη πιο επιτυχημένοι στο ρόλο τους. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που βασίζεται σε αρχές, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και η καινοτόμος τεχνολογία παρέχουν αποδεδειγμένες διαδικασίες για την αξιοποίηση και την επιτάχυνση της απόδοσης της ομάδας πωλήσεων.

Σημαντικές Δεξιότητες για την Ηγεσία των Πωλήσεων

Οι εξαιρετικοί ηγέτες στο χώρο των πωλήσεων δημιουργούν έξυπνες στρατηγικές και συσπειρώνουν τις ομάδες τους για να πετύχουν μετρήσιμα, βιώσιμα αποτελέσματα.

Στρατηγική Αναζήτηση Πιθανών Πελατών

Βοηθά τις ομάδες να εφαρμόσουν μια συστηματική προσέγγιση για την αναζήτηση νέων πελατών.

Υποστήριξη Πελατών

Προβάλλει πως αναπτύσσονται συμβουλευτικές σχέσεις με υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες για να δημιουργήσει περισσότερες στρατηγικές ευκαιρίες.

Κλείσιμο Συμφωνιών

Καθοδηγεί την ομάδα να κερδίσει περισσότερες συμφωνίες, υιοθετώντας τη νοοτροπία και καλλιεργώντας τις δεξιότητες των στελεχών πωλήσεων με την κορυφαία απόδοση στον κόσμο.

Δωρεάν Οδηγός

3 Ways Your Sales Team Can Stand Out and Sell More in 2022

Learn 3 critical tactics your sales team can use to stand out with customers and set your organization apart from the competition.

Δωρεάν Webcast

Helping Clients Succeed®: The New World of Online Selling

Learn how to navigate the new world of selling online and what your team needs to do differently to succeed.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Επηρεάζουμε τις Αποφάσεις Πελατών για να Πετύχουμε Αποτελέσματα Κερδίζω-Κερδίζεις

 • 01 Live-Online

  Βοηθώντας τους Πελάτες να Πετύχουν: Κλείσιμο της Πώλησης

  Βοηθήστε τους ηγέτες των τμημάτων πωλήσεων και τις ομάδες τους να κλείσουν περισσότερες πωλήσεις, υιοθετώντας τη νοοτροπία και καλλιεργώντας τις δεξιότητες των στελεχών πωλήσεων με την κορυφαία απόδοση στον κόσμο.

  Διάρκεια: 1 ημέρα

 • 02 Εργαλείο

  Κλείσιμο της Πώλησης Playbook

  Οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν τις αρχές που έμαθαν στην εκπαιδευτική ενότητα, ενώ παράλληλα εξασκούνται και εφαρμόζουν τις αρχές σε μεγαλύτερο βάθος. 

  Διάρκεια: 60 λεπτά

 • 03 Καθοδήγηση

  Έλεγχος Υπευθυνότητας

  Οι συμμετέχοντες καλλιεργούν αίσθημα υπευθυνότητας, μέσα από τακτικές προγραμματισμένες αναφορές στους επικεφαλής των πωλήσεων ή/και στους συναδέλφους τους. 

  Διάρκεια: 30 λεπτά

Κλείστε περισσότερες συμφωνίες, υιοθετώντας τη νοοτροπία και καλλιεργώντας τις δεξιότητες των στελεχών πωλήσεων με την κορυφαία απόδοση στον κόσμο.

Ζητήστε ένα Demo

Newsletter(Required)