Ηγηθείτε της Ομάδας

Προετοιμάστε τους ηγέτες σε κάθε επίπεδο του οργανισμού με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ηγηθούν με επιτυχία μιας ομάδας.

Αναβαθμίστε την Ηγεσία της Ομάδας στον Οργανισμό

Η ηγεσία μιας ομάδας είναι μια πολύπλοκη πράξη εξισορρόπησης. Οι ηγέτες χρειάζεται να καθορίζουν και να διατυπώνουν τη στρατηγική, να συσπειρώνουν τις ομάδες τους γύρω από την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού σας και να διασφαλίζουν ότι η σωστή εργασία γίνεται έγκαιρα. Χρειάζεται να καθοδηγούν τα μέλη της ομάδας τους, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και να επιδιώξουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Ακόμα, χρειάζεται να δημιουργούν κοινωνικούς κανόνες και διαδικασίες που βοηθούν κάθε μέλος να συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το δικό του/της μοναδικό τρόπο στην εργασία.

Κάθε ηγέτης έχει κάποιες ηγετικές δεξιότητες που του βγαίνουν φυσικά, και άλλες που απαιτούν πρόσθετη εκπαίδευση και εξάσκηση. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που βασίζεται σε αρχές, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και η καινοτόμος τεχνολογία θα βοηθήσουν όλους τους ηγέτες να υιοθετήσουν αποτελεσματικές συνήθειες και να αναπτύξουν το σωστό μείγμα στρατηγικών, επιχειρησιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Σημαντικές Δεξιότητες για την Ηγεσία μιας Ομάδας

Οι εξαιρετικοί ηγέτες γνωρίζουν πως να καθορίζουν τη στρατηγική, να ανταμείβουν την καινοτομία, να καθοδηγούν τις ομάδες τους, να καλλιεργούν μία υγιή κουλτούρα και να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Η Νοοτροπία του Ηγέτη

Επιτυγχάνει αποτελέσματα μαζί και μέσω των άλλων.

Καθοδήγηση

Ακούει προσεκτικά και θέτει βαθυστόχαστα ερωτήματα στους υφισταμένους του/της.

Ατομικές Συναντήσεις

Πραγματοποιεί τακτικά και αποτελεσματικά ατομικές συναντήσεις για να ενεργοποιήσει τους άμεσους υφισταμένους του/της.

Διοίκηση Συναντήσεων

Συντονίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τις συναντήσεις.

Ανταλλαγή Ανατροφοδότησης

Αναδεικνύει τις δυνατότητες των υφισταμένων, παρέχοντας έγκαιρα συγκεκριμένη ανατροφοδότηση που συνδέεται με ενέργειες.

Καθορισμός της Κουλτούρας της Ομάδας

Καθορίζει και διατηρεί την κουλτούρα, συλλέγοντας πληροφορίες από την ομάδα.

Συνεργασία εξ Αποστάσεως

Αναπτύσσει ένα σύστημα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας όταν τα μέλη εργάζονται εξ αποστάσεως.

Καινοτομία

Ενθαρρύνει την ομάδα να φέρει φρέσκιες ιδέες και οπτικές πάνω σε προκλήσεις και έργα.

Δωρεάν Οδηγός

5 Ways To Multiply Your Team’s Natural Genius

Help your leaders get the most from their teams with these tips from bestselling author Liz Wiseman.

Δωρεάν Webcast

Everyone Deserves a Great Manager: The 6 Critical Practices for Leading a Team™

Learn the 6 critical practices leaders need to build an engaged, high-performing team.

Ιστορίες των Πελατών μας

PepsiCo Food

Ανάπτυξη Ηγετών με Ενσυναίσθηση σε Όλο τον Οργανισμό

Η PepsiCo Foods North America ήθελε να προσφέρει στα στελέχη μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπου το περιεχόμενο θα προσφέρεται σταδιακά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιλέγοντας περιεχόμενο από το All Access Pass® της FranklinCovey, ξεκίνησε το πρόγραμμα CORE Leadership με στόχο οι ηγέτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Vibe Group

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε Ευρεία Κλίμακα

Η Vibe Group είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο της πληροφορικής. Ενώ ξεκίνησε με τους δύο ιδρυτές το 2011, αναπτύχθηκε γρήγορα και σήμερα απασχολεί 300+ εργαζομένους και 1.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Δείτε πως συνεργάστηκαν με τη FranklinCovey για να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξής της εταιρείας, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η ταχεία ανάπτυξη.

Παγκόσμια Στελέχωση και Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάπτυξη Κουλτούρας για Παγκόσμια Ανάπτυξη

Μια πολυεθνική εταιρεία στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ενίσχυση της κουλτούρας της. Με τη βοήθεια του προγράμματος της FranklinCovey ‘Οι 4 Ουσιαστικοί Ρόλοι της Ηγεσίας’, εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο μαθαίνουν μια κοινή γλώσσα, βρίσκουν κοινά σημεία, γνωρίζονται και κατανοούν ο ένας τον άλλον.

SM Energy

Ανάπτυξη Κουλτούρας Προσωπικής Ηγεσίας για τη Διατήρηση Ταλέντων

Η SM Energy επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δέσμευσης και τη διατήρηση των ταλέντων μέσω της δημιουργίας μιας κουλτούρας προσωπικής ηγεσίας. Με τη βοήθεια του All Access Pass® της FranklinCovey, οι ηγέτες μιλούν μια νέα γλώσσα, καλλιεργούν σχέσεις συνεργασίας και συζητούν πως να επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Αυξήστε τις Στιγμές του Ηγέτη Πολλαπλασιαστή

 • 01 Excelerators

  Ο Αντίκτυπος του Ηγέτη Πολλαπλασιαστή

  Οι καλύτεροι ηγέτες ενεργοποιούν τα ταλέντα όλων των ανθρώπων. Μπορείτε να μάθετε πως να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας και να δημιουργήσετε ένα Πολλαπλασιαστικό Αντίκτυπο που θα ενισχύσει την ευφυΐα και τις ικανότητες των μελών της ομάδας σας.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 02 Microlearning

  Ποια είναι τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι μπορεί να Περιορίζετε Ακούσια τους άλλους;

  Κάποια από τα δυνατά σημεία που έχετε όταν λειτουργείτε ατομικά μπορεί να περιορίζουν την ευφυΐα των άλλων. Χρησιμοποιήστε αυτή την αξιολόγηση για να αναγνωρίσετε τις συμπεριφορές που μπορεί να καταπιέζουν την ανάπτυξη των άλλων.

  Διάρκεια: 5 λεπτά

 • 03 Live-Online

  Πολλαπλασιαστές: Πως οι Καλύτεροι Ηγέτες Ενεργοποιούν την Ευφυία όλων των Ανθρώπων

  Οι καλύτεροι ηγέτες είναι Πολλαπλασιαστές που αναδεικνύουν την ευφυΐα των άλλων. Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Πολλαπλασιαστής και να έχετε καλύτερη απόδοση, εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τις ικανότητες των ανθρώπων γύρω σας.

  Διάρκεια: 1 ημέρα

 • 04 InSights

  Βελτιώσου: Μίλα Λιγότερο, Άκου Περισσότερο

  Όταν ακούμε πραγματικά τον άλλο δείχνει ότι νοιαζόμαστε. Ακούτε τους άλλους μόνο με την πρόθεση να απαντήσετε;

  Διάρκεια: 5 λεπτά

 • 05 Excelerators

  Αναπτύξτε Κοινό Όραμα και Στρατηγική

  Κάθε εξαιρετικός ηγέτης χρειάζεται να επικοινωνεί το όραμά του με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τους άλλους να τον βοηθήσουν να το πραγματοποιήσει.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

Βοηθήστε τους ανθρώπους σας να διακριθούν στην ηγεσία ομάδων

Ζητήστε ένα Demo

Newsletter(Required)