Προάγετε την Συμπερίληψη

Βοηθήστε τους ηγέτες να χτίσουν μια οργανωτική κουλτούρα που τιμάει τις διαφορετικές εμπειρίες και προοπτικές.

Μεταμορφώστε τον Οργανισμό σας μέσω της Συμπεριληπτικής Ηγεσίας

ευπρόσδεκτος και προοδεύει επαγγελματικά ξεκινά από την συμπεριληπτική ηγεσία. Τα στελέχη που εξασκούν ένα μοντέλο ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς προσπαθούν για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις, να εντοπίσουν τις προκαταλήψεις των άλλων, αναζητούν νέες προοπτικές και προβάλλουν περιέργεια και ενσυναίσθηση, αποτελώντας πρότυπο για τους συναδέλφους τους. 

Η αληθινή συμπερίληψη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ποσόστωση επί των προσλήψεων για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας του δυναμικού ενός οργανισμού ή την παροχή περιστασιακής υποστήριξης για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης. Για να δημιουργήσουν έναν ακμάζοντα εργασιακό χώρο που προσελκύει και διατηρεί κορυφαία στελέχη, οι ηγέτες χρειάζεται να αφοσιωθούν στην ανάπτυξη της συμμετοχικότητας σε βάθος χρόνου, συνδέοντας ανθρώπους που φέρνουν διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις και κοιτάζοντας τα λάθη και τις προκαταλήψεις τους με ταπεινότητα.

Ανεξάρτητα από προηγούμενες εμπειρίες, κάθε ηγέτης έχει περιθώρια ανάπτυξης όσον αφορά την συμπερίληψη. Το περιεχόμενο της FranklinCovey το οποίο βασίζεται σε αρχές, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και η καινοτόμος τεχνολογία θα εξοπλίσουν τους ηγέτες σας με την κατάλληλη νοοτροπία ώστε να προβάλλουν προσωπικά τη συμμετοχικότητα και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς.

Σημαντικές Δεξιότητες για την Συμπεριληπτική Ηγεσία

Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί την αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, την αναζήτηση διαφορετικών προοπτικών και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος όπου όλοι αισθάνονται ότι εκεί ανήκουν.

Εντοπισμός Προκαταλήψεων

Αναγνωρίζει πότε οι σκέψεις και οι καταστάσεις επηρεάζονται από προκατάληψη.

Περιορισμός Προκαταλήψεων

Χρησιμοποιεί δίκαιες πρακτικές για την πρόσληψη νέων στελεχών, την ανάθεση εργασιών, την ανατροφοδότηση και άλλες ηγετικές δραστηριότητες.

Συνεργασία Μεταξύ Ανθρώπων με Διαφορετική Κουλτούρα και Υπόβαθρο

Προσαρμόζει την κουλτούρα και τη δυναμική της ομάδας ώστε να μπορεί να χωρέσει το υπόβαθρο και οι προτιμήσεις όλων των μελών της ομάδας.

Προώθηση της Αίσθησης του «Ανήκειν»

Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου όλα τα μέλη της ομάδας νοιώθουν συμπερίληψη και αποδοχή.

Δωρεάν Οδηγός

6 Ways to Help Your Organization Be More Inclusive

Learn how to stand up to bias and create a welcoming and fair culture in your organization.

Δωρεάν Webcast

Understanding Bias to Unleash Potential

Explore the impact of bias on employee decisions and performance, and learn how to identify and address bias in the workplace.

Customer Stories

UnitedHealth Group

Ανάπτυξη Νέων Ηγετών σε έναν Οργανισμό με Παγκόσμια Ποικιλομορφία

Ο Walter Baumann, που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Emerging Leaders για τον όμιλο UnitedHealth Group, μοιράζεται την εμπειρία του από τη χρήση του All Access Pass® της FranklinCovey, που ως στόχο είχε την ανάπτυξη όλων των συνεργατών και των προϊσταμένων πρώτης γραμμής σε παγκόσμια κλίμακα. Δείτε πως χρησιμοποίησε τις λύσεις για να αναπτύξει ηγετικές δεξιότητες, να ξεπεράσει τις πολιτισμικές διαφορές και να ανεβάσει το δείκτη ικανοποίησης.

PepsiCo Food

Ανάπτυξη Ηγετών με Ενσυναίσθηση σε Όλο τον Οργανισμό

Η PepsiCo Foods North America ήθελε να προσφέρει στα στελέχη μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπου το περιεχόμενο θα προσφέρεται σταδιακά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιλέγοντας περιεχόμενο από το All Access Pass® της FranklinCovey, ξεκίνησε το πρόγραμμα CORE Leadership με στόχο οι ηγέτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Παγκόσμια Στελέχωση και Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάπτυξη Κουλτούρας για Παγκόσμια Ανάπτυξη

Μια πολυεθνική εταιρεία στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ενίσχυση της κουλτούρας της. Με τη βοήθεια του προγράμματος της FranklinCovey ‘Οι 4 Ουσιαστικοί Ρόλοι της Ηγεσίας’, εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο μαθαίνουν μια κοινή γλώσσα, βρίσκουν κοινά σημεία, γνωρίζονται και κατανοούν ο ένας τον άλλον.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Κατανοώντας τους Άλλους με Ενσυναίσθηση

 • 01 InSights

  Η Κρυφή Ιστορία

  Πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίζατε τους ανθρώπους αν μπορούσατε να δείτε τις σκέψεις τους και να κατανοήσετε τις κρυφές ιστορίες τους;

  Διάρκεια: 15 λεπτά

 • 02 Live-Online

  Μη Συνειδητή Προκατάληψη: Κατανοήστε τις Προκαταλήψεις για να Αναδείξετε τις Δυνατότητες

  Οι μη συνειδητές προκαταλήψεις είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας αντισταθμίζει την υπερφόρτωση, η οποία μπορεί να αναστείλει την απόδοση και να οδηγήσει σε κακή λήψη αποφάσεων. Οι ηγέτες και τα μέλη της ομάδας που υποστηρίζονται να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις, αναπτύσσονται και ακμάζουν, αυξάνοντας την απόδοση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

  Διάρκεια: 1 ημέρα

 • 03 Microlearning

  Εννέα τρόποι για να Αποδεχτείτε τη Διαφορετικότητα του Τρόπου Σκέψης και Γιατί Πρέπει να το Κάνετε

  Η καλλιέργεια των σχέσεων έχει να κάνει με τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους και την κατανόηση των απόψεών τους. Αυτό σας βοηθά να εξερευνήσετε ή ακόμη και να αλλάξετε τις δικές σας απόψεις.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

 • 04 Excelerators

  Συνήθεια 5: Προσπάθησε Πρώτα να Κατανοήσεις, Μετά να Γίνεις Κατανοητός

  Η επικοινωνία είναι η πιο σημαντική δεξιότητα στη ζωή. Ξοδεύετε χρόνια για να μάθετε πως να διαβάζετε και να γράφετε και χρόνια για να μάθετε πως να μιλάτε. Τι γίνεται όμως με την ακρόαση; Ποια εκπαίδευση έχετε λάβει που σας βοηθάει να ακούτε, ώστε να καταλαβαίνετε πραγματικά και σε βάθος τον άλλον άνθρωπο;

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 05 Δραστηριότητα 10λεπτών

  Ζητήστε Ανατροφοδότηση για το Πως Ακούτε τους Άλλους

  Αντί να ακούμε με την πρόθεση να κατανοήσουμε, μερικές φορές ακούμε με την πρόθεση να απαντήσουμε. Ακολουθεί μια πρόταση που θα σας βοηθήσει να αλλάξετε την πρόθεση με την οποία ακούτε, ώστε να κατανοείτε αντί να απαντάτε.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

Βοηθήστε τα ηγετικά στελέχη να θέσουν ψηλά τον πήχη της συμπερίληψης.

Ζητήστε ένα Demo

Newsletter(Required)